POLITYKA JAKOŚCI

Systemu Zarządzania Jakością, wg PN-EN ISO 9001:2015-10

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Zakres:

Usługi szkoleniowe i doradcze o charakterze rozwojowym oraz usługi wydawnicze.

 

Strategią WSiP jest:

  • Oferowanie usług i produktów oczekiwanych przez obecnych i przyszłych Klientów, spełniających ich potrzeby i oczekiwania, zgodnych z przepisami prawa i innymi istotnymi wymaganiami,
  • Ciągłe usprawnianie procesu obsługi Klientów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań,
  • Budowanie trwałych relacji z Klientami,
  • Realizacja celów strategicznych poprzez dążenie do zbudowania sprawnej i skutecznej organizacji wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz Pracowników,
  • Stworzenie środowiska pracy opartego na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i lojalności oraz wzajemnej odpowiedzialności,
  • Ciągłe doskonalenie jakości zarówno na płaszczyźnie zarządzania, jak i we wszystkich realizowanych procesach przy  jednoczesnej optymalizacji kosztów i zapewnieniu stabilnego, wysokiego poziomu oferowanych usług i produktów.

W imieniu własnym i Organizacji deklaruję  zaangażowanie w prace nad realizacją obranej strategii WSiP oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia dla realizacji Polityki Jakości.

Dołożę wszelkich starań, aby system zarządzania był zrozumiały, akceptowany i realizowany przez wszystkich pracujących i współpracujących z reprezentowaną przeze mnie organizacją.

 

Jerzy Garlicki

Prezes Zarządu