Szkoła podstawowa
- klasy 1-3 i 4-6

Oferta WSiP - podręczniki, e-podręczniki i ćwiczenia

Zobacz fragmenty publikacji

Przejdź na stronę

Serwisy dla nauczyciela

Serwisy dla ucznia

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oferują szeroki wybór podręczników i ćwiczeń dla szkoły podstawowej, w klasach 1-3 i 4-6. Podręczniki WSiP to najwyższy poziom nauczania i gwarancja jakości. WSiP posiada w swojej ofercie ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej do rządowego podręcznika MEN Nasz elementarz, oraz podręczniki, e-podręczniki i ćwiczenia do następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, język niemiecki, język rosyjski. Każdy nauczyciel wybierający cykl WSiP może liczyć na wsparcie w procesie nauczania - rozkład materiału, pomoce naukowe, generator kart pracy, scenariusze lekcji, kompozytor klasówek i generator sprawdzianów klasowki.pl. Uczniom zapewniamy testy szóstoklasisty na egzamer.pl i arkusze przygotowujące do sprawdzianu. Zachęcamy do wyboru podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.